.

{PCrOẪPCrO

JÒn

liQlȂǁj

1988.7.28-31

30{PCrO

茧R

80l

1987.7.25-27

29{PCrO

ꌧ꒬AOd

200l,,PCrOtFXeBo1987

1986.7.24-26

28{PCrO

sܓs

54l

1985.7.26-29

27{PCrO

51l

1984.7.28-31

26{PCrO

ꌧʏ鑺

40l

1983.8.6-8

25{PCrO

55l

1982.7.30-8.3

24{PCrO

138l

1981.8.25-27

23{PCrO

myRc

30l

1980.8.1-4

22{PCrO

茧Zc

130l

1979.5.3-5

21{PCrO

Qn쑺

70l

1978.7.21-23

20{PCrO

F{

50l

1977.10.15-17

18{PCrO

򕌌O쑺

54l

1976.7.17-20

17{PCrO

100l

1975.7.12-14

16{PCrO

32l

1974.8.2-5

15{PCrO

{茧䒬AVe

78l

1973.7.13-16

14{PCrO

ÉARAxmR[

68l

1972.7.27-30

13{PCrO

ꌧʏ钬

77l

1971.7.27-30

12{PCrO

啪Ò

101l

1970.10.16-19

11{PCrO

VŠC

51l

1969.7.26-29

10{PCrO

RHF

180l

1968.7.25-29

9{PCrO

70l

1967.8.2-5

8{PCrO

RVsA㒬

44l

1966.3.26-29

7{PCrO

myRc

15l

1965.4.2-6

6{PCrO

Qc

45l

1964.4.1-5

5{PCrO

Q쑺

32l

1963.3.25

4{PCrO

myRc

1962.3.26-4.1

3{PCrO

啪ËvsAs

14l

1962.1.4-7

2{PCrO

qs

20l

1961.11.11-12

1{PCrO

QRsA쑺

50l
.

{AÂ̓A

JÒn

liQlȂǁj

1988.8.26-28

11{A

F{ܖؑA

79l

1987.7.25-27

10{A

ꌧ꒬AOd

200l,PCrOtFXeBo1987

1986.8.2-4

9{A

250l

1985.5.4-6

8{A

kBs

200l

1984.8.24-26

7{A

ޗnjV쑺

75l

1983.7.22-24

6{A

mLsAÉ

130l

1982.7.26-28

5{A

啪Od

90l

1981.7.25-27

4{A

150l

1980

3{A

xmR

109l

1979.7.28-30

2{A

RN

120l

1978.7.23-25

1{A

RHg

65l